Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 10/2023 z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.