Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej
prowadzonego postępowania:


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bdf358bf-aec7-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-bdf358bf-aec7-11ed-9236-36fed59ea7dd