Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr X/74/2003 z dnia 23 października 2003r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2003r. dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ćmielowa mgr inż. Jana Kuśmierza.