Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XI/76/2003 z dnia 03 grudnia 2003r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2004.