Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XI/77/2003 z dnia 03 grudnia 2003r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2004 na obszarze gminy Ćmielów.