LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. ochrony środowiska w referacie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.