Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XI/79/2003 z dnia 03 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz termin płatności i zwolnień.