WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 2020 r.

tekst w załączeniu.