Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 36/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.