Wykaz osób fizycznych, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 2, lit. g, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2022r., poz.1634 ze zm.)