Protokół kontroli ZUS Oddział w Kielcach 2021 Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emyrytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.