Raport z czynności kontrolnych PROW na lata 2014-2020 Kontrola realizacji zadania pn. "Przebudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzóstowa, gmina Ćmielów na działce nr 837/6" etap I