Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XI/84/2003 z dnia 03 grudnia 2003r. w sprawie: przyznania wypłaty nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Ćmielowa Pana Jana Kuśmierza za 25 - letni okres pracy.