Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/86/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XI/76/2003 z dnia 03 grudnia 2003r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchości na rok 2004.