Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/87/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XI/78/2003 z dnia 03 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.