Zapytanie Nr 5/2023 w sprawie udzielenia informacji dotyczących wysokości należności wymaganych na koniec roku kalendarzowego 2022 oraz należności wymaganych w analogicznym okresie roku 2021.