Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 50/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie rozłożenia należności na raty