Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXIX/450/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie petycji z 25 marca 2023r. dotyczącej przystąpienia gminy do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenia sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo