Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXIX/451/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa