Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXIX/453/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/441/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2023 roku”