Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXIX/455/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXV/419/2023 z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów