WYSTĄPIENIE POKONTROLNE SO.I.431.5.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. kontroli w obszarze wydawania dowodów osobistych.