Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 60/2023 z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do organizowania i przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.