Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/35/2007 z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie: zamiaru likwidacji filii publicznej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie Punkt Filialny przy ul. Szkolnej 15 położonej w Ćmielowie, ul. Szkolna 15.