Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/37/2007 z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007.