Symbol:
Rżl.6322

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 roku o dopłatach do oprocentowanych niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 z 1995 roku z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z póź. zm.).

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s rolnictwa

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
Wysokość kredytu udzielona przez wytypowane banki uzależniona jest od poniesionych strat w uprawach rolnych oraz wartości poniesionych nakładów na poszczególne uprawy rolne (określana przez Śiwętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Zarządzania Kryzysowego.


Dokumenty
  • Odręczny wniosek poszkodowanego rolnika dot. wystąpienia szkody lub zgłoszenie ustne

  • Powołanie Zarządzeniem Burmistrza Ćmielowa Komisji ds.oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych klęską żywiołową

  • Sporządzenie przez Komisję ds. oszacowania strat zbiorczego protokołu strat w rolnictwie i przekazanie w terminie zwrotnym do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Wydział Zarządzania Kryzysowego

  • Przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji i przekazanie jw.