Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/41/2007 z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie: zmiany Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/21/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.