Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/42/2007 z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie na rok 2007.