Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 108/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.