Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXXIV/500/2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa