Odpowiedź na Interpelacje Nr 42/2023 w sprawie przekazania wyników kontroli doraźnej dotyczącej prawidłowości wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie