Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa Oś.6220.5.2022 z dnia 27.09.2023 r. o uznaniu jako stronę Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodniczego M.O.S.T. w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Ruda Kościelna"