Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXXV/505/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2023 r.