Symbol:
Rżl.6180

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 stycznia 2012 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. Nr 0 ., poz. 124).

Opłaty:
Zgodnie z rozporządzeniem do w/w ustawy - 30zł.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s rolnictwa

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek do Burmistrza Ćmielowa o wydanie zezwolenia na prowadzenie upraw maku

  • Zawarcie umowy kontraktacyjnej przez prowadzącego uprawę z podmiotem gospodarczym posiadającym zezwolenie Wojewody na prowadzenie kontrakcji maku niskomorfinowego na terenie woj. świętokrzyskiego

  • Wysiew wyłącznie kwalifikowanego materiału siewnego maku zakupionego w jednostce kontraktującej