Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXXV/506/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/425/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2023- 2036