Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/43/2007 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: likwidacji filii publicznej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie Punkt Filialny przy ul. Szkolnej 15 położonej w Ćmielowie.