Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/47/2007 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.