Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/48/2007 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.