OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.11.2023 r., znak: IR.II.7840.4.34.2023, dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego „budowę mostu w km 199,875 linii kolejowej nr 25 w ramach inwestycji pn.: Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko–Kamienna – Sandomierz”, inwestycja na działce o identyfikatorze: 260704_4.0001.756.