OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego  z dnia 15.11.2023 r., znak: IR.II.7840.4.33.2023, dotyczącego zawiadomienia o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę i budowę przepustu w km 200,309 linii kolejowej nr 25 w ramach inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”. Inwestycja na działce o nr ewid.: 756 obręb ewid. 0001 Ćmielów, jednostka ewid. 260704_4 Ćmielów – Miasto.