Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 132/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023  r.