Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 133/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Nr 28/2022 Burmistrza Ćmielowa z dnia 22 marca 2022r. Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.