Odpowiedź na Interpelacje Nr 73/2023 w sprawie wpisania w Projekt Budżetu na 2024 rok zadania pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 50 w Piaskach Brzóstowskich",  Nr 75/2023 w sprawie wpisania w Projekt Budżetu na 2024 rok zadania pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 39 w Piaskach Brzóstowskich" oraz Nr 79/2023 w sprawie wpisania w Projekt Budżetu na 2024 rok zadania pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 85 w Piaskach Brzóstowskich" (wykonanie projektu).