Strona prowadzonego postępowania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e250fbfc-852b-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-e250fbfc-852b-11ee-9aa3-96d3b4440790