Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 139/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Ćmielów wkładu pieniężnego do tworzonej spółki pod firmą SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Daleszycach na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym tej spółki