Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49615709-a629-11ee-a681-52fe4aa7189e

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-49615709-a629-11ee-a681-52fe4aa7189e