Dnia 21 lutego 2024 roku /środa/ o godzinie 12.00  w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

 

2.       Rozpatrzenie zasadności skargi:

 

1) na Burmistrza Ćmielowa z dn. 06.02.2024 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 06.02.2024 r. ) w sprawie bezprawnych działań i zaniechań.

 

a/ zapoznanie się ze skargą,

b/ przeprowadzenie badania  i analiza skargi,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania skargi.

 

 

3.       Zamknięcie posiedzenia Komisji.