OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brzóstowa w gminie Ćmielów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.