Dnia 23 lutego 2024 roku /piątek/ o godzinie 12.00. w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXI/538/2024 Rady Miejskiej w Ćmielowie  z dnia   29 stycznia 2024 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2024  rok.

6.      Zamknięcie obrad Sesji.