Interpelacja Nr 11/2024 w sprawie poprawy nawierzchni mostku na os. Wióry w Ćmielowie.